Informácie o terapii Bratislava, Nitra, Holíč

Kraniosakrálna terapia (cranio - lebka, sacrum - krížová kosť) je veľmi jemná manuálna terapia, ktorá vníma človeka ako celok. Každý máme vnútri tela životné sily, ktoré sú prítomné počas celého života. Prejavujú sa vnútorným pohybom, ktorý je možné vnímať ako príliv a odliv. Pohyb je nezávislý na našom vedomí a pomocou rúk ho vieme vnímať takmer na všetkých častiach tela. Vnímanie tohto pohybu je základom terapie, počas ktorej klient leží na chrbte v pohodlnom oblečení. Dotyk priaznivo vplýva na fungovanie centrálnej nervovej sústavy, pomáha zlepšiť poúrazové a pooperačné stavy, obnoviť vitalitu a tým schopnosť organizmu vrátiť sa k jednote a zdraviu.

Vhodnosť a doporučenie

V dostupnej literatúre sa uvádzajú nasledovné: bolesti hlavy (aj chronické), migrény, bolesti kĺbov, svalov, chrbtice, skolióza, poruchy zraku, škúlenie, hučanie v ušiach, problémy s rovnováhou, stres, napätie, poruchy koncentrácie a učenia, alergie, prínosové dutiny, astma, problémy s dýchacími cestami, posilnenie imunitného systému, problémy so sánkou a čelustnými kĺbmi, škrípanie zubov, uvoľnenie blokád vzniknutých následkom tráum, úrazov, zranení, parkinsonova choroba, nespavosť, nekľud, strach, úzkosť, podpora rekonvalescencie a rehabilitácie, osobný rozvoj. Počet terapii je závislý od ochorenia a reakcie organizmu, doporučený minimálny interval medzi terapiami je 1 týždeň. Terapiu je vhodné na začiatku absolvovať 3-5x v týždňových intervaloch s následným predlžovaním intervalu. Trvanie terapie je individuálne, zvyčajne 60 až 90 minút.

Kedy terapia nie je vhodná

Terapia nie je vhodná pri akútnom intrakraniálnom krvácaní, intrakraniálnej aneurysme (výduť na žile), čerstvej fraktúre lebky a hernii predĺženej miechy. Kraniosakrálna terapia je neinvazívna a nenahrádza kompletné lekárske ošetrenie. Pri závažných diagnózach konzultujte vhodnosť terapie so svojim lekárom.

Kraniosakrálna masáž Kranio terapia